Hans Näslund
Vem är jag?

Jag har avslutat en lång yrkeskarriär som universitetsadministratör och har därefter förverkligat en gammal dröm att arbeta med översättningar. Sedan 2001 arbetar jag professionellt på heltid som frilansöversättare.

Jag har erfarenhet av översättningar till svenska från engelska, tyska och ryska samt våra nordiska grannspråk (danska och norska). Jag är också van att uttrycka mig på engelska.

Min bakgrund

Några ord om min bakgrund: Min utbildning är en fil mag-examen (från 1961) med ämnena slaviska språk (ryska - 3 betyg/60 poäng), nordiska språk (2 betyg/40 poäng) och litteraturvetenskap (eller litteraturhistoria med poetik som det då hette - 3 betyg/60 poäng). Jag har alltid varit språkintresserad och hade på 80-talet tillfälle att läsa 20 poäng i tibetanska. Just nu läser jag latin (och har även deltagit i en kurs i sanskrit). I engelska har jag visserligen ingen formell utbildning, men jag har skaffat mig en omfattande praktisk erfarenhet av att tala och skriva engelska, och i tjänsten har jag författat en hel del dokument på engelska och gjort översättningar till engelska.

I mitt yrkesverksamma liv har jag både arbetat med praktisk administration och med utredningsarbete. För den som är intresserad av min tidigare verksamhet finns här en översiktlig meritförteckning samt ett CV på engelska (med exempel på rapporter och artiklar som jag författat)

Mycket av mitt arbete har bestått i att författa kortare och längre promemorior och rapporter; jag har dessutom varit sekreterare i två större statliga utredningar på utbildningsområdet och haft huvudansvaret för utformningen av utredningarnas betänkanden. Jag tror att jag vågar påstå att skriftlig språkbehandling är min allra starkaste sida.

Översättningar

Under den tid jag arbetat som översättare har jag fått en omfattande erfarenhet av facköversättningar inom många olika områden. Några exempel finns här.

Jag har också översatt ett drygt tiotal böcker, från engelska, tyska, danska och norska (en förteckning finns här). På 1960-talet översatte jag en novell av Jevgenij Jevtusjenko från ryska, som publicerades i samlingen Ny rysk prosa (Wahlström & Widstrand 1964). En recensent tyckte att översättningen gav "ett påfallande elegant intryck".

Jag är medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) och i Översättarcentrum (ÖC).


Sidan uppdaterad senast 2007-05-09 * Tillbaka till startsidan