Hans Näslund: Selected publications, reports, memos, etc

(Reverse chronological order)

 

2000

Näslund, Hans. The Distributed Virtual University. (The PROMETEUS Journal, September 2000.)

Beerkens, Eric, Van den Branden, Jef, Ferber, Reginald & Näslund, Hans. Towards a European Virtual University Campus. Report of the EUNITE taskforce on a European Virtual Campus, September 2000.

Enkät beträffande högskolepedagogisk verksamhet - svar från Lunds universitet 31 augusti 2000

Universitetet och omvärlden. Strategi för Lunds universitets samverkan med det omgivande samhället (april 2000)

1999

Kreativitet och förnyelse. Rapport december 1999.

Kälvemark, Torsten & Näslund, Hans. Bra bättre bäst - om kvalitet och rankning. I: Westling, H (red.). Börjar grundbulten rosta? En debattskrift om grundutbildningen i högskolan. Rådet för högskoleutbildning 1999.

Westling, Håkan, Carlsson, Mårten, Falk Nilsson, Eva, Holmberg, Jesper & Näslund, Hans. 1989 års högskoleutredning - vad blev det av den? I: Westling, H (red.). Börjar grundbulten rosta? En debattskrift om grundutbildningen i högskolan. Rådet för högskoleutbildning 1999.

Näslund, Hans. Chalmers 2000: Chalmers University of Technology - Challenges for a New Century. Final Assignment for the Course in Institutional Management and Change in Higher Education 1998/99 (unpublished).

Näslund, Hans. "Total Evaluation" - Introduction of a New Concept. Assignment for the Course in Institutional Management and Change in Higher Education 1998/99 (unpublished).

Näslund, Hans. Academic Planning and Decision-Making: The Case of the Medical Library. Assignment for the Course in Institutional Management and Change in Higher Education 1998/99 (unpublished).

1998

Näslund, Hans. Supporting Active Learning: An Analysis of the Information Technology Support Organisation at Lund University. Assignment for the Course in Institutional Management and Change in Higher Education 1998/99 (unpublished).

Näslund, Hans. Different or Similar? Academic Disciplines in the View of Academics. Assignment for the Course in Institutional Management and Change in Higher Education 1998/99 (unpublished).

1997

Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Stockholms universitet. Högskoleverket, Rapport 1997:43 R.

Nilsson, Karl-Axel & Näslund, Hans. Extern medverkan i examinationen. Nordiska och brittiska traditioner - Svenska försök. Högskoleverkets skriftserie 1997:11 S.

IT för kvalitet - mål och strategier för IT-utvecklingen vid Lunds universitet 1998-2000. IT-plan fastställd av universitetsstyrelsen den 15 december 1997.

Kvalitetsarbetet vid Lunds universitet. Sammanfattande självvärdering inför Högskoleverkets utvärdering våren 1997 (april 1997)

Näslund, Hans. Kvalitetsutveckling och ledningsfunktioner - nya krav på de gamla universiteten. Presentation vid konferensen "Kvalitet och förbättringsarbete", Uppsala januari 1997

1996

Nilsson, Karl-Axel & Näslund, Hans. Towards a Swedish Evaluation and Quality Assurance System in Higher Education. I: Smeby, J-C (ed.). Evaluation of Higher Education in the Nordic Countries. (Nord 1996:6)

Fördjupad anslagsframställning för perioden 1997--1999 (1996-01-29).

1995

Lunds universitet inför framtiden. Visioner och strategier. Strategisk plan för Lunds universitet (september 1995) (co-author)

1992

Resurser för högskolans grundutbildning. Betänkande av Högskoleutredningen (main author). (SOU 1992:44)

Frihet - ansvar - kompetens. Grundutbildningens villkor i högskolan. Betänkande av Högskoleutredningen (co-author and editor). (SOU 1992:1)

1981

Forskarutbildningens meritvärde. Betänkande av Utredningen om forskningens och forskarutbildningens situation i den nya högskolan (author). (SOU 1981:30)

Forskningens framtid. Forskning och forskarutbildning i högskolan. Betänkande av Utredningen om forskningens och forskarutbildningens situation i den nya högskolan (co-author). (SOU 1981:29)

 

Last updated 2001-02-07 * Back to first page